Zawód lekarza w orzecznictwie sądów lekarskich Prezentowana książka to praktyczne omówienie podstaw odpowiedzialności zawodowej lekarzy przed sądami lekarskimi. Przedstawia kluczowe zasady, na jakich powinno opierać się stawianie diagnozy i leczenie pacjenta oraz rolę, jaką sądy lekarskie odgrywają w kształtowaniu tych zasad. Publikacja przybliża również procedury postępowania przed sądami lekarskimi w kolejnych instancjach: Okręgowym Sądzie Lekarskim, Naczelnym Sądzie Lekarskim oraz w trybie kasacji do Sądu Najwyższego.


Autor: David Eitel
Szpitalny oddział ratunkowy zarządzanie operacyjne i optymalizacja Sprawne

Szpitalny oddział ratunkowy zarządzanie operacyjne i optymalizacja Sprawne funkcjonowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych jest bardzo ważne dla zarządzających placówkami opieki zdrowotnej. Ich decyzje są istotne nie tylko dla pacjentów, personelu, ale i całej społeczności lokalnej. Autorzy książki

Autor: Rafał Kubiak
Prawo medyczne oraz inne akty prawne Książka z prawa medycznego stanowi dobre

Prawo medyczne oraz inne akty prawne Książka z prawa medycznego stanowi dobre uzupełnienie podręczników do prawa medycznego, poprzez zapoznanie się z materiałem źródłowym. Może być zatem pomocny w uczeniu się prawa medycznego, zwłaszcza na potrzeby Lekarskiego Egzamin Końcowego i Lekarsko-Dentystyczn

Autor: Komentarze praktyczne
Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej Komentarz W

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej Komentarz W komentarzu szczegółowo zostały omówione zasady: uzyskiwania prawa wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej, wykonywania tych zawodów, kształcenia zawodowego oraz podyplomowego. Książka jest czymś więcej niż tylko analizą treści przepisów,

Autor: Dorota Karkowska
Prawo medyczne dla pielęgniarek Książka Włodarczyk i Karkowskiej przeznaczone dla

Prawo medyczne dla pielęgniarek Książka Włodarczyk i Karkowskiej przeznaczone dla osób wykonujących zawód pielęgniarki i inne zawody medyczne, a także dla podmiotów zarządzających podmiotami leczniczymi. W pracy omówiono zasady i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu pielęgniarki oraz scharakteryzo

Autor: Iwona Wrześniewska Wal
Odpowiedzialność lekarza w orzecznictwie sądów lekarskich Prezentowana książka to

Odpowiedzialność lekarza w orzecznictwie sądów lekarskich Prezentowana książka to praktyczne omówienie podstaw odpowiedzialności zawodowej lekarzy przed sądami lekarskimi. Przedstawia kluczowe zasady, na jakich powinno opierać się stawianie diagnozy i leczenie pacjenta oraz rolę, jaką sądy lekar

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Zawód lekarza w orzecznictwie sądów lekarskich


Zawód lekarza w orzecznictwie sądów lekarskich