Zarządzanie ryzykiem w placówkach ochrony zdrowia Działalność w zakresie ochrony zdrowia narażona jest na wiele zagrożeń związanych nie tylko ze sferą medyczną, ale też ekonomiczną czy techniczno-informatyczną. Rozwiązanie problemów połączone z reakcją na pojawiające się zagrożenia, czyli skuteczne zarządzanie ryzykiem, stało się ważnym obszarem aktywności współczesnych menedżerów w instytucjach ochrony zdrowia. Brak działań minimalizujących to ryzyko prowadzi do utraty ciągłości funkcjonowania podmiotu lub konieczności ograniczania zakresu świadczonych usług a


Autor: Legis
Farmacja 2021 , Wykaz leków na CD 2021 Publikacja podzielona jest

Farmacja 2021 , Wykaz leków na CD 2021 Publikacja podzielona jest na sześć głównych działów:1. Prawo farmaceutyczne, apteki, hurtownie leków, wytwarzanie produktów leczniczych2. Wyroby medyczne, produkty biobójcze, rejestracja3. Odpłatność za leki i materiały medyczne, recepty, ceny detaliczne i

Autor: David Eitel
Szpitalny oddział ratunkowy zarządzanie operacyjne i optymalizacja Sprawne funkcjonowanie szpitalnych

Szpitalny oddział ratunkowy zarządzanie operacyjne i optymalizacja Sprawne funkcjonowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych jest bardzo ważne dla zarządzających placówkami opieki zdrowotnej. Ich decyzje są istotne nie tylko dla pacjentów, personelu, ale i całej społeczności lokalnej. Autorzy książki

Autor: Rafał Kubiak
Prawo medyczne dla fizjoterapeutów Publikacja niniejsza jest pierwszym w polskim piśmiennictwie kompleksowym opracowaniem

Prawo medyczne dla fizjoterapeutów Publikacja niniejsza jest pierwszym w polskim piśmiennictwie kompleksowym opracowaniem upowszechniającym bardzo rozległą problematykę prawnych aspektów fizjoterapii, prezentacją bogatego zestawu problemów pojawiających się w tej dziedzinie, wskazaniem regulacji pr

Autor: Katarzyna Czyżewska
Reklama produktów leczniczych. Komentarz do art. 52–64 ustawy – Prawo

Reklama produktów leczniczych. Komentarz do art. 52–64 ustawy – Prawo farmaceutyczne Publikacja prezentuje zasady reklamy produktów leczniczych zebrane w rozdziale 4 ustawy z 6.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 944 ze zm.). W komentarzu szczegółowo, ale zarazem bardzo p

Autor: Monika Kwiatkowska
Zdarzenia niepożądane w lecznictwie szpitalnym i podstawowej opiece zdrowotnej Właściwa analiza

Zdarzenia niepożądane w lecznictwie szpitalnym i podstawowej opiece zdrowotnej Właściwa analiza zdarzeń niepożądanych, które spowodowały lub mogły spowodować poważne skutki dla pacjenta to najlepsza gwarancja ciągłej poprawy bezpieczeństwa świadczenia usług medycznych. W książce omówiono m.in.:

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Zarządzanie ryzykiem w placówkach ochrony zdrowia


Zarządzanie ryzykiem w placówkach ochrony zdrowia