Reklama produktów leczniczych. Komentarz do art. 52–64 ustawy – Prawo farmaceutyczne Publikacja prezentuje zasady reklamy produktów leczniczych zebrane w rozdziale 4 ustawy z 6.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 944 ze zm.). W komentarzu szczegółowo, ale zarazem bardzo praktycznie, omówiono przepisy art. 52–64 ustawy, opierając się na doświadczeniu autorów i orzecznictwie sądów oraz uwzględniając aktualną wykładnię stosowaną przez organ nadzoru nad wytwarzaniem produktów leczniczych i obrotem nimi, czyli przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.


Autor: Agnieszka Fiutak
Prawo w medycynie Agnieszka Fiutak Skrypty Becka Celem książki prawo w medycynie jest

Prawo w medycynie Agnieszka Fiutak Skrypty Becka Celem książki prawo w medycynie jest przedstawienie regulacji prawnych obowiązujących w polskich przepisach w odniesieniu do wykonywania zawodów medycznych oraz przybliżenie poglądów polskiej doktryny oraz orzecznictwa na zagadnienia związane z problematyką

Autor: Błażej Kmieciak
Regulacje prawne w systemie ochrony zdrowia psychicznego Książka przedstawia

Regulacje prawne w systemie ochrony zdrowia psychicznego Książka przedstawia w sposób interdyscyplinarny wyzwania, przed którymi stoi system ochrony zdrowia psychicznego. Książka przedstawia w sposób interdyscyplinarny wyzwania, przed którymi stoi system ochrony zdrowia psychicznego, w tym m.in.: przymus w

Autor: Monika Kwiatkowska
Zdarzenia niepożądane w lecznictwie szpitalnym i podstawowej opiece zdrowotnej

Zdarzenia niepożądane w lecznictwie szpitalnym i podstawowej opiece zdrowotnej Właściwa analiza zdarzeń niepożądanych, które spowodowały lub mogły spowodować poważne skutki dla pacjenta to najlepsza gwarancja ciągłej poprawy bezpieczeństwa świadczenia usług medycznych. W książce omówiono m.in.:

Autor: Piotr Szudejko
Rozwój biologii i medycyny w świetle zasady demokratycznego państwa prawnego Rozwój

Rozwój biologii i medycyny w świetle zasady demokratycznego państwa prawnego Rozwój biologii i medycyny w świetle zasady demokratycznego państwa prawnego.

Autor: Mateusz Dończyk
Reklama apteki. Czy naprawdę wszystko jest zabronione? Praktyczny przewodnik po

Reklama apteki. Czy naprawdę wszystko jest zabronione? Praktyczny przewodnik po możliwych formach aktywności W publikacji zostały omówione regulacje prawne dotyczące reklamy aptek oraz dopuszczalne przez prawo działania marketingowe, które nie powinny narażać właścicieli aptek na sankcje finansowe. W sp

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Reklama produktów leczniczych. Komentarz do art. 52–64 ustawy – Prawo farmaceutyczne


Reklama produktów leczniczych. Komentarz do art. 52–64 ustawy – Prawo farmaceutyczne