Prawo medyczne oraz inne akty prawne Książka z prawa medycznego stanowi dobre uzupełnienie Podręczników do prawa medycznego, poprzez zapoznanie się z materiałem źródłowym. Może być zatem pomocny w uczeniu się prawa medycznego, zwłaszcza na potrzeby Lekarskiego Egzamin Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego oraz podczas odbywania szkolenia specjalizacyjnego. Zamieszczone przepisy będą również przydatne dla pracowników medycznych prowadzących praktykę zawodową, jak i wykonujących swój zawód w ramach stosunku pracy. Ułatwieniem w tym zakresie niech będzie niniejszy z


Autor: Grzegorz Glanowski
Umowa o świadczenie zdrowotne Książka umowa o świadczenie zdrowotne zawiera prawnoporównawczą, systemową

Umowa o świadczenie zdrowotne Książka umowa o świadczenie zdrowotne zawiera prawnoporównawczą, systemową i dogmatyczną analizę umowy o świadczenie zdrowotne. Kontrakt ten, mimo że pozostaje jednym z najczęściej zawieranych w obrocie, dotychczas nie doczekał się swojej kodeksowej regulacji jako osobny

Autor: Legis
Farmacja ujednolicone przepisy stan prawny 5 kwietnia

Farmacja ujednolicone przepisy stan prawny 5 kwietnia 2020 roku Publikacja podzielona jest na sześć głównych działów:1. Prawo farmaceutyczne, apteki, hurtownie leków, wytwarzanie produktów leczniczych2. Wyroby medyczne, produkty biobójcze, rejestracja3. Odpłatność za leki i materiały medyczne, recepty,

Autor: Irena Lipowicz
Telemedycyna i e-Zdrowie Prawo i informatyka Celem

Telemedycyna i e-Zdrowie Prawo i informatyka Celem publikacji jest wyjaśnienie kluczowych problemów prawnych, informatycznych oraz etycznych związanych z informatyzacją w sferze zdrowia i mogących budzić obawy w kontekście poszanowania praw pacjenta oraz odpowiedzialności. W monografii szczegółowo omówio

Autor: Iga Kalinowska Maksim
Fałszowanie produktów leczniczych Zagadnienia prawne i kryminologiczne Kompleksowa

Fałszowanie produktów leczniczych Zagadnienia prawne i kryminologiczne Kompleksowa analiza problematyki stosowania przepisów prawa dotyczących fałszowania produktów leczniczych oraz przepisów regulujących inne czyny zabronione z dziedziny przestępczości farmaceutycznej.

Autor: Magdalena Krekora
Prawo farmaceutyczne Krekora W opracowaniu uwzględniono ostatnią nowelizację prawa farmaceutycznego, mającą

Prawo farmaceutyczne Krekora W opracowaniu uwzględniono ostatnią nowelizację prawa farmaceutycznego, mającą na celu zahamowanie wywozu produktów leczniczych z Polski. Omówiono przepisy karne dotyczące wykroczeń i przestępstw popełnianych w związku z obrotem, reklamowaniem czy wytwarzaniem produktów lec

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Prawo medyczne oraz inne akty prawne


Prawo medyczne oraz inne akty prawne