Prawo medyczne oraz inne akty prawne Książka z prawa medycznego stanowi dobre uzupełnienie Podręczników do prawa medycznego, poprzez zapoznanie się z materiałem źródłowym. Może być zatem pomocny w uczeniu się prawa medycznego, zwłaszcza na potrzeby Lekarskiego Egzamin Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego oraz podczas odbywania szkolenia specjalizacyjnego. Zamieszczone przepisy będą również przydatne dla pracowników medycznych prowadzących praktykę zawodową, jak i wykonujących swój zawód w ramach stosunku pracy. Ułatwieniem w tym zakresie niech będzie niniejszy z


Autor: Iwona Wrześniewska Wal
Zawód lekarza w orzecznictwie sądów lekarskich Prezentowana książka to praktyczne omówienie

Zawód lekarza w orzecznictwie sądów lekarskich Prezentowana książka to praktyczne omówienie podstaw odpowiedzialności zawodowej lekarzy przed sądami lekarskimi. Przedstawia kluczowe zasady, na jakich powinno opierać się stawianie diagnozy i leczenie pacjenta oraz rolę, jaką sądy lekarskie o

Autor: Mateusz Dończyk
Reklama apteki. Czy naprawdę wszystko jest zabronione?

Reklama apteki. Czy naprawdę wszystko jest zabronione? Praktyczny przewodnik po możliwych formach aktywności W publikacji zostały omówione regulacje prawne dotyczące reklamy aptek oraz dopuszczalne przez prawo działania marketingowe, które nie powinny narażać właścicieli aptek na sankcje finansowe. W sp

Autor: Komentarze praktyczne
Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej Komentarz

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej Komentarz W komentarzu szczegółowo zostały omówione zasady: uzyskiwania prawa wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej, wykonywania tych zawodów, kształcenia zawodowego oraz podyplomowego. Książka jest czymś więcej niż tylko analizą treści przepisów,

Autor: Rafał Kubiak
Prawo medyczne dla fizjoterapeutów Publikacja niniejsza jest pierwszym w

Prawo medyczne dla fizjoterapeutów Publikacja niniejsza jest pierwszym w polskim piśmiennictwie kompleksowym opracowaniem upowszechniającym bardzo rozległą problematykę prawnych aspektów fizjoterapii, prezentacją bogatego zestawu problemów pojawiających się w tej dziedzinie, wskazaniem regulacji pr

Autor: Legis
Farmacja 2021 , Wykaz leków na CD 2021 Publikacja podzielona jest

Farmacja 2021 , Wykaz leków na CD 2021 Publikacja podzielona jest na sześć głównych działów:1. Prawo farmaceutyczne, apteki, hurtownie leków, wytwarzanie produktów leczniczych2. Wyroby medyczne, produkty biobójcze, rejestracja3. Odpłatność za leki i materiały medyczne, recepty, ceny detaliczne i

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Prawo medyczne oraz inne akty prawne


Prawo medyczne oraz inne akty prawne