Prawo medyczne Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych Nesterowicz W książce przedstawiono komentarze i glosy do orzeczeń sądowych odnoszących się do prawa medycznego. Zostały one opublikowane w czasopismach prawniczych, a w niniejszym opracowaniu ułożono je tematycznie i ujęto w rozdziały poświęcone poszczególnym zagadnieniom. Glosy dotyczą: - podstaw prawnych odpowiedzialności lekarza i zakładu leczniczego, - winy lekarza, - błędu sztuki lekarskiej, - związku przyczynowego, - ciężaru dowodu w procesach lekarskich , - zgody pacjenta na zabieg medyczny, - obowiązku informacji wobec pa


Autor: Marek Świerczyński
Leczenie biologiczne a prawa pacjenta Publikacja porządkuje dotychczasowy stan wiedzy

Leczenie biologiczne a prawa pacjenta Publikacja porządkuje dotychczasowy stan wiedzy na temat terapii biologicznych i leków biopodobnych.

Autor: Magdalena Krekora
Prawo farmaceutyczne Krekora W opracowaniu uwzględniono ostatnią

Prawo farmaceutyczne Krekora W opracowaniu uwzględniono ostatnią nowelizację prawa farmaceutycznego, mającą na celu zahamowanie wywozu produktów leczniczych z Polski. Omówiono przepisy karne dotyczące wykroczeń i przestępstw popełnianych w związku z obrotem, reklamowaniem czy wytwarzaniem produktów lec

Autor: Iwona Wrześniewska Wal
Odpowiedzialność lekarza w orzecznictwie sądów lekarskich Prezentowana książka to praktyczne

Odpowiedzialność lekarza w orzecznictwie sądów lekarskich Prezentowana książka to praktyczne omówienie podstaw odpowiedzialności zawodowej lekarzy przed sądami lekarskimi. Przedstawia kluczowe zasady, na jakich powinno opierać się stawianie diagnozy i leczenie pacjenta oraz rolę, jaką sądy lekar

Autor: Agnieszka Fiutak
Prawo w medycynie Agnieszka Fiutak Skrypty Becka Celem książki prawo w medycynie jest

Prawo w medycynie Agnieszka Fiutak Skrypty Becka Celem książki prawo w medycynie jest przedstawienie regulacji prawnych obowiązujących w polskich przepisach w odniesieniu do wykonywania zawodów medycznych oraz przybliżenie poglądów polskiej doktryny oraz orzecznictwa na zagadnienia związane z problematyką

Autor: Iga Kalinowska Maksim
Fałszowanie produktów leczniczych Zagadnienia prawne i kryminologiczne Kompleksowa analiza

Fałszowanie produktów leczniczych Zagadnienia prawne i kryminologiczne Kompleksowa analiza problematyki stosowania przepisów prawa dotyczących fałszowania produktów leczniczych oraz przepisów regulujących inne czyny zabronione z dziedziny przestępczości farmaceutycznej.

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Prawo medyczne Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych Nesterowicz


Prawo medyczne Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych Nesterowicz