Prawo medyczne Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych Nesterowicz W książce przedstawiono komentarze i glosy do orzeczeń sądowych odnoszących się do prawa medycznego. Zostały one opublikowane w czasopismach prawniczych, a w niniejszym opracowaniu ułożono je tematycznie i ujęto w rozdziały poświęcone poszczególnym zagadnieniom. Glosy dotyczą: - podstaw prawnych odpowiedzialności lekarza i zakładu leczniczego, - winy lekarza, - błędu sztuki lekarskiej, - związku przyczynowego, - ciężaru dowodu w procesach lekarskich , - zgody pacjenta na zabieg medyczny, - obowiązku informacji wobec pa


Autor: David Eitel
Szpitalny oddział ratunkowy zarządzanie operacyjne i optymalizacja

Szpitalny oddział ratunkowy zarządzanie operacyjne i optymalizacja Sprawne funkcjonowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych jest bardzo ważne dla zarządzających placówkami opieki zdrowotnej. Ich decyzje są istotne nie tylko dla pacjentów, personelu, ale i całej społeczności lokalnej. Autorzy książki

Autor: Iga Kalinowska Maksim
Fałszowanie produktów leczniczych Zagadnienia prawne i kryminologiczne Kompleksowa analiza problematyki

Fałszowanie produktów leczniczych Zagadnienia prawne i kryminologiczne Kompleksowa analiza problematyki stosowania przepisów prawa dotyczących fałszowania produktów leczniczych oraz przepisów regulujących inne czyny zabronione z dziedziny przestępczości farmaceutycznej.

Autor: Rafał Kubiak
Prawo medyczne oraz inne akty prawne Książka z

Prawo medyczne oraz inne akty prawne Książka z prawa medycznego stanowi dobre uzupełnienie podręczników do prawa medycznego, poprzez zapoznanie się z materiałem źródłowym. Może być zatem pomocny w uczeniu się prawa medycznego, zwłaszcza na potrzeby Lekarskiego Egzamin Końcowego i Lekarsko-Dentystyczn

Autor: Piotr Szudejko
Rozwój biologii i medycyny w świetle zasady demokratycznego państwa

Rozwój biologii i medycyny w świetle zasady demokratycznego państwa prawnego Rozwój biologii i medycyny w świetle zasady demokratycznego państwa prawnego.

Autor: Irena Lipowicz
Telemedycyna i e-Zdrowie Prawo i informatyka Celem

Telemedycyna i e-Zdrowie Prawo i informatyka Celem publikacji jest wyjaśnienie kluczowych problemów prawnych, informatycznych oraz etycznych związanych z informatyzacją w sferze zdrowia i mogących budzić obawy w kontekście poszanowania praw pacjenta oraz odpowiedzialności. W monografii szczegółowo omówio

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Prawo medyczne Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych Nesterowicz


Prawo medyczne Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych Nesterowicz