Prawo medyczne dla pielęgniarek Książka Włodarczyk i Karkowskiej przeznaczone dla osób wykonujących zawód pielęgniarki i inne zawody medyczne, a także dla podmiotów zarządzających podmiotami leczniczymi. W pracy omówiono zasady i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu pielęgniarki oraz scharakteryzowano prawne podstawy zawodowej praktyki pielęgniarskiej oraz zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego w podmiocie leczniczym. Dokonano także analizy ogólnych podstaw i przesłanek prawnych odpowiedzialności: cywilnej, karnej, zawodowej oraz pracowniczej.


Autor: Leszek Bosek
Medical Law handbook z zakresu prawa medycznego

Medical Law handbook z zakresu prawa medycznego Medical Law jest pierwszym handbookiem z zakresu prawa medycznego wydanym w Europie Środkowo-Wschodniej. Wyróżnia go na tle dostępnych zagranicznych podręczników i opracowań zbiorowych z zakresu prawa medycznego kompleksowy i systemowy charakter, a zarazem przy

Autor: Joanna Haberko
Prawo farmaceutyczne System Prawa Medycznego Tom 4 Publikacja Prawo farmaceutyczne

Prawo farmaceutyczne System Prawa Medycznego Tom 4 Publikacja Prawo farmaceutyczne System Prawa Medycznego Tom 4 skierowana jest do teoretyków i praktyków zajmujących się prawem medycznym, w szczególności obsługą podmiotów leczniczych, a także do środowisk medycznych, ekonomistów i szerokiego grona osó

Autor: Monika Kwiatkowska
Zdarzenia niepożądane w lecznictwie szpitalnym i podstawowej opiece zdrowotnej Właściwa

Zdarzenia niepożądane w lecznictwie szpitalnym i podstawowej opiece zdrowotnej Właściwa analiza zdarzeń niepożądanych, które spowodowały lub mogły spowodować poważne skutki dla pacjenta to najlepsza gwarancja ciągłej poprawy bezpieczeństwa świadczenia usług medycznych. W książce omówiono m.in.:

Autor: Komentarze praktyczne
Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej Komentarz W komentarzu szczegółowo zostały omówione

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej Komentarz W komentarzu szczegółowo zostały omówione zasady: uzyskiwania prawa wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej, wykonywania tych zawodów, kształcenia zawodowego oraz podyplomowego. Książka jest czymś więcej niż tylko analizą treści przepisów,

Autor: David Eitel
Szpitalny oddział ratunkowy zarządzanie operacyjne i optymalizacja

Szpitalny oddział ratunkowy zarządzanie operacyjne i optymalizacja Sprawne funkcjonowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych jest bardzo ważne dla zarządzających placówkami opieki zdrowotnej. Ich decyzje są istotne nie tylko dla pacjentów, personelu, ale i całej społeczności lokalnej. Autorzy książki

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Prawo medyczne dla pielęgniarek


Prawo medyczne dla pielęgniarek