Prawo medyczne dla fizjoterapeutów Publikacja niniejsza jest pierwszym w polskim piśmiennictwie kompleksowym opracowaniem upowszechniającym bardzo rozległą problematykę prawnych aspektów fizjoterapii, prezentacją bogatego zestawu problemów pojawiających się w tej dziedzinie, wskazaniem regulacji prawnych znajdujących w tym zakresie zastosowanie. Wypełnia dotkliwą lukę rejestrowaną dotąd w tym względzie. Będzie bardzo przydatną publikacją służącą przyswojeniu sobie tej wiedzy przez osoby przygotowujące się do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz przez osoby już wykonujące t


Autor: Grzegorz Glanowski
Umowa o świadczenie zdrowotne Książka umowa o świadczenie zdrowotne zawiera prawnoporównawczą, systemową i

Umowa o świadczenie zdrowotne Książka umowa o świadczenie zdrowotne zawiera prawnoporównawczą, systemową i dogmatyczną analizę umowy o świadczenie zdrowotne. Kontrakt ten, mimo że pozostaje jednym z najczęściej zawieranych w obrocie, dotychczas nie doczekał się swojej kodeksowej regulacji jako osobny

Autor: Monika Kwiatkowska
Zdarzenia niepożądane w lecznictwie szpitalnym i podstawowej opiece zdrowotnej Właściwa

Zdarzenia niepożądane w lecznictwie szpitalnym i podstawowej opiece zdrowotnej Właściwa analiza zdarzeń niepożądanych, które spowodowały lub mogły spowodować poważne skutki dla pacjenta to najlepsza gwarancja ciągłej poprawy bezpieczeństwa świadczenia usług medycznych. W książce omówiono m.in.:

Autor: Irena Lipowicz
Telemedycyna i e-Zdrowie Prawo i informatyka Celem publikacji

Telemedycyna i e-Zdrowie Prawo i informatyka Celem publikacji jest wyjaśnienie kluczowych problemów prawnych, informatycznych oraz etycznych związanych z informatyzacją w sferze zdrowia i mogących budzić obawy w kontekście poszanowania praw pacjenta oraz odpowiedzialności. W monografii szczegółowo omówio

Autor: Legis
Farmacja ujednolicone przepisy stan prawny 5 kwietnia 2021 roku

Farmacja ujednolicone przepisy stan prawny 5 kwietnia 2021 roku Publikacja podzielona jest na sześć głównych działów:1. Prawo farmaceutyczne, apteki, hurtownie leków, wytwarzanie produktów leczniczych2. Wyroby medyczne, produkty biobójcze, rejestracja3. Odpłatność za leki i materiały medyczne, recepty,

Autor: Mateusz Dończyk
Reklama apteki. Czy naprawdę wszystko jest zabronione? Praktyczny przewodnik po

Reklama apteki. Czy naprawdę wszystko jest zabronione? Praktyczny przewodnik po możliwych formach aktywności W publikacji zostały omówione regulacje prawne dotyczące reklamy aptek oraz dopuszczalne przez prawo działania marketingowe, które nie powinny narażać właścicieli aptek na sankcje finansowe. W sp

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Prawo medyczne dla fizjoterapeutów


Prawo medyczne dla fizjoterapeutów