Odpowiedzialność lekarza w orzecznictwie sądów lekarskich Prezentowana książka to praktyczne omówienie podstaw odpowiedzialności zawodowej lekarzy przed sądami lekarskimi. Przedstawia kluczowe zasady, na jakich powinno opierać się stawianie diagnozy i leczenie pacjenta oraz rolę, jaką sądy lekarskie odgrywają w kształtowaniu tych zasad. Publikacja przybliża również procedury postępowania przed sądami lekarskimi w kolejnych instancjach: Okręgowym Sądzie Lekarskim, Naczelnym Sądzie Lekarskim oraz w trybie kasacji do Sądu Najwyższego. Szczegółowo przedstawione zostały: zasady p


Autor: Irena Lipowicz
Innowacje w ochronie zdrowia. Aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne

Innowacje w ochronie zdrowia. Aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne W książce przybliżono zmiany i procesy zachodzące w ochronie zdrowia z uwzględnieniem innowacji technologicznych, które będą odgrywać coraz większą rolę. Publikacja składa się z dwóch części:prawnej, przedstawiającej innowac

Autor: Komentarze praktyczne
Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej Komentarz W komentarzu

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej Komentarz W komentarzu szczegółowo zostały omówione zasady: uzyskiwania prawa wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej, wykonywania tych zawodów, kształcenia zawodowego oraz podyplomowego. Książka jest czymś więcej niż tylko analizą treści przepisów,

Autor: Janusz Sasak
Zarządzanie ryzykiem w placówkach ochrony zdrowia Działalność w zakresie ochrony zdrowia narażona jest

Zarządzanie ryzykiem w placówkach ochrony zdrowia Działalność w zakresie ochrony zdrowia narażona jest na wiele zagrożeń związanych nie tylko ze sferą medyczną, ale też ekonomiczną czy techniczno-informatyczną. Rozwiązanie problemów połączone z reakcją na pojawiające się zagrożenia, czyl

Autor: Maciej Dercz
Ustawa o działalności leczniczej Komentarz Dercz Wolters W komentarzu

Ustawa o działalności leczniczej Komentarz Dercz Wolters W komentarzu omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: zasady wykonywania działalności leczniczej oraz zadania i obowiązki podmiotów wykonujących taką działalność; zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą niebędących

Autor: Leszek Bosek
Medical Law handbook z zakresu prawa medycznego Medical Law jest pierwszym

Medical Law handbook z zakresu prawa medycznego Medical Law jest pierwszym handbookiem z zakresu prawa medycznego wydanym w Europie Środkowo-Wschodniej. Wyróżnia go na tle dostępnych zagranicznych podręczników i opracowań zbiorowych z zakresu prawa medycznego kompleksowy i systemowy charakter, a zarazem przy

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Odpowiedzialność lekarza w orzecznictwie sądów lekarskich


Odpowiedzialność lekarza w orzecznictwie sądów lekarskich