Odpowiedzialność karna lekarza za błąd informacyjny W publikacji została omówiona problematyka prawidłowego wywiązywania się przez lekarza z obowiązku informowania pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego albo innej upoważ­nionej osoby. W książce została omówiona problematyka prawidłowego wywiązywania się przez lekarza z obowiązku informowania pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego albo innej upoważ­nionej osoby. Szczególną uwagę zwrócono na specyfikę informowania w nietypowych przypadkach, takich jak niepodjęcie lub zaprzestanie leczenia oraz skorzystanie z tzw. klauzuli sumie


Autor: Grzegorz Glanowski
Umowa o świadczenie zdrowotne Książka umowa o świadczenie zdrowotne

Umowa o świadczenie zdrowotne Książka umowa o świadczenie zdrowotne zawiera prawnoporównawczą, systemową i dogmatyczną analizę umowy o świadczenie zdrowotne. Kontrakt ten, mimo że pozostaje jednym z najczęściej zawieranych w obrocie, dotychczas nie doczekał się swojej kodeksowej regulacji jako osobny

Autor: Dariusz Hajdukiewicz
Odpowiedzialność karna lekarza za błąd informacyjny W publikacji została omówiona problematyka

Odpowiedzialność karna lekarza za błąd informacyjny W publikacji została omówiona problematyka prawidłowego wywiązywania się przez lekarza z obowiązku informowania pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego albo innej upoważ­nionej osoby. W książce została omówiona problematyka prawidłowego wywiązy

Autor: Agnieszka Fiutak
Prawo w medycynie Agnieszka Fiutak Skrypty Becka Celem książki

Prawo w medycynie Agnieszka Fiutak Skrypty Becka Celem książki prawo w medycynie jest przedstawienie regulacji prawnych obowiązujących w polskich przepisach w odniesieniu do wykonywania zawodów medycznych oraz przybliżenie poglądów polskiej doktryny oraz orzecznictwa na zagadnienia związane z problematyką

Autor: Marek Świerczyński
Leczenie biologiczne a prawa pacjenta Publikacja porządkuje dotychczasowy stan wiedzy na

Leczenie biologiczne a prawa pacjenta Publikacja porządkuje dotychczasowy stan wiedzy na temat terapii biologicznych i leków biopodobnych.

Autor: Rafał Kubiak
Prawo medyczne dla fizjoterapeutów Publikacja niniejsza jest

Prawo medyczne dla fizjoterapeutów Publikacja niniejsza jest pierwszym w polskim piśmiennictwie kompleksowym opracowaniem upowszechniającym bardzo rozległą problematykę prawnych aspektów fizjoterapii, prezentacją bogatego zestawu problemów pojawiających się w tej dziedzinie, wskazaniem regulacji pr

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Odpowiedzialność karna lekarza za błąd informacyjny


Odpowiedzialność karna lekarza za błąd informacyjny