Innowacyjne technologie w ochronie zdrowia Aspekty prawne Opracowanie poświęcone zostało zarówno zdefiniowaniu zasadniczych zagrożeń jak i próbie rozwiązania problemów wynikających z wdrażania nowoczesnych technologii w ochronie życia i zdrowia. Autorzy omawiają różne aspekty wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w obszarach: medycyny zabiegowej diagnostyki obrazowej statystyki medycznej retencji danych osobowych dotyczących pacjentów monitoringu zdrowia pacjentów zastosowania algorytmów sztucznej inteligencji w stawianiu diagnozy medycznej Publikacja przedstawia proces wdrażania rozwiąz


Autor: Komentarze praktyczne
Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej Komentarz W komentarzu szczegółowo zostały omówione zasady:

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej Komentarz W komentarzu szczegółowo zostały omówione zasady: uzyskiwania prawa wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej, wykonywania tych zawodów, kształcenia zawodowego oraz podyplomowego. Książka jest czymś więcej niż tylko analizą treści przepisów,

Autor: Katarzyna Kokocińska
Innowacyjne technologie w ochronie zdrowia Aspekty prawne Opracowanie poświęcone zostało

Innowacyjne technologie w ochronie zdrowia Aspekty prawne Opracowanie poświęcone zostało zarówno zdefiniowaniu zasadniczych zagrożeń jak i próbie rozwiązania problemów wynikających z wdrażania nowoczesnych technologii w ochronie życia i zdrowia. Autorzy omawiają różne aspekty wprowadzania innowacyjny

Autor: Monika Kwiatkowska
Zdarzenia niepożądane w lecznictwie szpitalnym i podstawowej opiece zdrowotnej Właściwa

Zdarzenia niepożądane w lecznictwie szpitalnym i podstawowej opiece zdrowotnej Właściwa analiza zdarzeń niepożądanych, które spowodowały lub mogły spowodować poważne skutki dla pacjenta to najlepsza gwarancja ciągłej poprawy bezpieczeństwa świadczenia usług medycznych. W książce omówiono m.in.:

Autor: Leszek Bosek
Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta Komentarz 2021

Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta Komentarz 2021 Komentarz do ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.), która stanowi kompleksowe i szczegółowe zbiór przepisów wskazanej ustawy wraz z wyczerpującym komentarzem wyjaśniającym

Autor: Prawo w pigułce
Prawo medyczne w pigułce 2021 Beck Zapewne czujesz presję przed zbliżającym

Prawo medyczne w pigułce 2021 Beck Zapewne czujesz presję przed zbliżającym się egzaminem i zastanawiasz się jak przebrnąć przez setki stron tekstu tak, aby wiadomości zostały w Twojej głowie. Konieczne są notatki, zakreślacze itp., których zadaniem jest pomóc Ci w uporządkowaniu wiedzy. Co jednak j

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Innowacyjne technologie w ochronie zdrowia Aspekty prawne


Innowacyjne technologie w ochronie zdrowia Aspekty prawne