Farmacja ujednolicone przepisy Stan prawny 4 kwietnia 2021 roku , wykaz leków na cd Płyta CD Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Książka o przepisach z farmacji podzielona jest na sześć głównych działów:1. Prawo farmaceutyczne, apteki, hurtownie leków, wytwarzanie produktów leczniczych2. Wyroby medyczne, produkty biobójcze, rejestracja3. Odpłatność za leki i materiały medyczne, recepty, ceny detaliczne i hurtowe leków4. Izby aptekarskie, zawód farmaceuty5. Przeciwdziałanie narkomanii6. Przepisy powiązane Gratis płyt


Autor: Irena Lipowicz
Telemedycyna i e-Zdrowie Prawo i informatyka Celem publikacji

Telemedycyna i e-Zdrowie Prawo i informatyka Celem publikacji jest wyjaśnienie kluczowych problemów prawnych, informatycznych oraz etycznych związanych z informatyzacją w sferze zdrowia i mogących budzić obawy w kontekście poszanowania praw pacjenta oraz odpowiedzialności. W monografii szczegółowo omówio

Autor: Dariusz Hajdukiewicz
Odpowiedzialność karna lekarza za błąd informacyjny W publikacji została

Odpowiedzialność karna lekarza za błąd informacyjny W publikacji została omówiona problematyka prawidłowego wywiązywania się przez lekarza z obowiązku informowania pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego albo innej upoważ­nionej osoby. W książce została omówiona problematyka prawidłowego wywiązy

Autor: Ewa Kucharska
Prawo farmaceutyczne The Pharmaceutical Law Prawo farmaceutyczne The Pharmaceutical Law. Wydanie dwujęzyczne: polsko

Prawo farmaceutyczne The Pharmaceutical Law Prawo farmaceutyczne The Pharmaceutical Law. Wydanie dwujęzyczne: polsko - angielskie. Niniejszy zbiór (wydany w serii tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, niemiecki i francuski), zawiera angielskie tłumaczenie Prawa farmaceutycznego i ustawy o refundacji

Autor: Katarzyna Czyżewska
Reklama produktów leczniczych. Komentarz do art. 52–64 ustawy – Prawo farmaceutyczne Publikacja

Reklama produktów leczniczych. Komentarz do art. 52–64 ustawy – Prawo farmaceutyczne Publikacja prezentuje zasady reklamy produktów leczniczych zebrane w rozdziale 4 ustawy z 6.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 944 ze zm.). W komentarzu szczegółowo, ale zarazem bardzo p

Autor: Rafał Kubiak
Prawo medyczne dla fizjoterapeutów Publikacja niniejsza jest pierwszym w polskim

Prawo medyczne dla fizjoterapeutów Publikacja niniejsza jest pierwszym w polskim piśmiennictwie kompleksowym opracowaniem upowszechniającym bardzo rozległą problematykę prawnych aspektów fizjoterapii, prezentacją bogatego zestawu problemów pojawiających się w tej dziedzinie, wskazaniem regulacji pr

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Farmacja ujednolicone przepisy Stan prawny 4 kwietnia 2021 roku + wykaz leków na cd


Farmacja ujednolicone przepisy Stan prawny 4 kwietnia 2021 roku + wykaz leków na cd