Prawo medyczne dla fizjoterapeutów

Follow Zobacz

Prawo medyczne dla fizjoterapeutów Publikacja niniejsza jest pierwszym w polskim piśmiennictwie kompleksowym opracowaniem upowszechniającym bardzo rozległą problematykę prawnych aspektów fizjoterapii, prezentacją bogatego zestawu problemów pojawiających się w tej dziedzinie, wskazaniem regulacji pr


Prawo medyczne dla fizjoterapeutów
Autor: Rafał Kubiak
Prawo medyczne dla fizjoterapeutów Publikacja niniejsza jest pierwszym w polskim piśmiennictwie kompleksowym

Prawo medyczne dla fizjoterapeutów Publikacja niniejsza jest pierwszym w polskim piśmiennictwie kompleksowym opracowaniem upowszechniającym bardzo rozległą problematykę prawnych aspektów fizjoterapii, prezentacją bogatego zestawu problemów pojawiających się w tej dziedzinie, wskazaniem regulacji pr

Prawo medyczne dla fizjoterapeutów
Autor: Iwona Wrześniewska Wal
Odpowiedzialność lekarza w orzecznictwie sądów lekarskich Prezentowana książka to

Odpowiedzialność lekarza w orzecznictwie sądów lekarskich Prezentowana książka to praktyczne omówienie podstaw odpowiedzialności zawodowej lekarzy przed sądami lekarskimi. Przedstawia kluczowe zasady, na jakich powinno opierać się stawianie diagnozy i leczenie pacjenta oraz rolę, jaką sądy lekar

Prawo medyczne dla fizjoterapeutów
Autor: Katarzyna Czyżewska
Reklama produktów leczniczych. Komentarz do art. 52–64 ustawy – Prawo farmaceutyczne Publikacja prezentuje

Reklama produktów leczniczych. Komentarz do art. 52–64 ustawy – Prawo farmaceutyczne Publikacja prezentuje zasady reklamy produktów leczniczych zebrane w rozdziale 4 ustawy z 6.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 944 ze zm.). W komentarzu szczegółowo, ale zarazem bardzo p

Prawo medyczne dla fizjoterapeutów
Autor: Iwona Wrześniewska Wal
Zawód lekarza w orzecznictwie sądów lekarskich Prezentowana książka to

Zawód lekarza w orzecznictwie sądów lekarskich Prezentowana książka to praktyczne omówienie podstaw odpowiedzialności zawodowej lekarzy przed sądami lekarskimi. Przedstawia kluczowe zasady, na jakich powinno opierać się stawianie diagnozy i leczenie pacjenta oraz rolę, jaką sądy lekarskie o

Prawo medyczne dla fizjoterapeutów
Autor: Janusz Sasak
Zarządzanie ryzykiem w placówkach ochrony zdrowia Działalność w zakresie ochrony zdrowia narażona jest

Zarządzanie ryzykiem w placówkach ochrony zdrowia Działalność w zakresie ochrony zdrowia narażona jest na wiele zagrożeń związanych nie tylko ze sferą medyczną, ale też ekonomiczną czy techniczno-informatyczną. Rozwiązanie problemów połączone z reakcją na pojawiające się zagrożenia, czyl

Prawo medyczne dla fizjoterapeutów
Autor: Rafał Kubiak
Prawo medyczne oraz inne akty prawne Książka z prawa medycznego stanowi dobre uzupełnienie

Prawo medyczne oraz inne akty prawne Książka z prawa medycznego stanowi dobre uzupełnienie podręczników do prawa medycznego, poprzez zapoznanie się z materiałem źródłowym. Może być zatem pomocny w uczeniu się prawa medycznego, zwłaszcza na potrzeby Lekarskiego Egzamin Końcowego i Lekarsko-Dentystyczn

Prawo medyczne dla fizjoterapeutów
Autor: Legis
Farmacja ujednolicone przepisy Stan prawny 4 kwietnia 2021 roku , wykaz leków

Farmacja ujednolicone przepisy Stan prawny 4 kwietnia 2021 roku , wykaz leków na cd Płyta CD Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Książka o przepisach z farmacji podzielona jest na sześć głównych działów:1. Prawo farmaceutyczne, aptek

Prawo medyczne dla fizjoterapeutów
Autor: Dariusz Hajdukiewicz
Odpowiedzialność karna lekarza za błąd informacyjny W publikacji została omówiona

Odpowiedzialność karna lekarza za błąd informacyjny W publikacji została omówiona problematyka prawidłowego wywiązywania się przez lekarza z obowiązku informowania pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego albo innej upoważ­nionej osoby. W książce została omówiona problematyka prawidłowego wywiązy

Prawo medyczne dla fizjoterapeutów
Autor: Katarzyna Kokocińska
Innowacyjne technologie w ochronie zdrowia Aspekty prawne Opracowanie poświęcone zostało zarówno zdefiniowaniu zasadniczych

Innowacyjne technologie w ochronie zdrowia Aspekty prawne Opracowanie poświęcone zostało zarówno zdefiniowaniu zasadniczych zagrożeń jak i próbie rozwiązania problemów wynikających z wdrażania nowoczesnych technologii w ochronie życia i zdrowia. Autorzy omawiają różne aspekty wprowadzania innowacyjny

Prawo medyczne dla fizjoterapeutów
Autor: Monika Kwiatkowska
Zdarzenia niepożądane w lecznictwie szpitalnym i podstawowej opiece zdrowotnej Właściwa analiza

Zdarzenia niepożądane w lecznictwie szpitalnym i podstawowej opiece zdrowotnej Właściwa analiza zdarzeń niepożądanych, które spowodowały lub mogły spowodować poważne skutki dla pacjenta to najlepsza gwarancja ciągłej poprawy bezpieczeństwa świadczenia usług medycznych. W książce omówiono m.in.:

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Prawo medyczne dla fizjoterapeutów


Prawo medyczne dla fizjoterapeutów